Hội Nông dân Huyện/Thành phố

Ngày 16/5/2019, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, Hội Nông dân huyện Đà Bắc phối hợp tổ chức bàn giao máy kéo nông nghiệp cho 08 hội viên nông dân xã Hào Lý, qua đó đã tạo không khí phấn khởi cho hội viên nông dân, thúc đẩy hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm đem lại hiệu quả trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập ổn định cuộc sống.

BÙI THỊ HẰNG

Hội Nông dân huyện Đà Bắc

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân