Hội Nông dân Huyện/Thành phố

N

hận thức được vai trò quan trọng của kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Lương Sơn đã liên kết làm cầu nối giữa Công ty thu mua nông sản với nông dân để giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Việc thực hiện liên kết giữa “4 nhà” giúp cho người nông dân được tiếp cận chủ trương, chính sách, khoa học kỹ thuật, vốn, vật tư nông nghiệp, giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao và đảm bảo đầu ra ổn định; không chỉ giúp nông dân, doanh nghiệp mà cả người tiêu dùng cùng hưởng lợi.

Là một tổ chức chính trị - xã hội, với chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho hội viên nông dân; trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Lương Sơn đã luôn giữ vai trò là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào của nông dân; thực hiện tốt việc kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, Hội đã chú trọng đến công tác xây dựng các mô hình điểm có hiệu quả. Hằng năm, chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở đăng ký các mô hình điểm, chọn những nơi có phong trào và các chủ trang trại, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi làm địa bàn chỉ đạo. Lựa chọn hộ gia đình, địa điểm có quy mô và điều kiện sản xuất phù hợp với yêu cầu của từng mô hình để thực hiện; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chỉ đạo theo dõi, tổng kết mô hình, tổ chức hội thảo đầu bờ rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng. Đến nay, Hội Nông dân huyện Lương Sơn đã thành lập được nhiều nhóm, tổ hợp tác liên doanh liên kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững, trong đó tiêu biểu là mô hình sản xuất rau hữu cơ tại các xã Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Hợp Hòa, Thành Lập, Cư Yên, Tân Vinh và thị trấn Lương Sơn. Sau gần 10 năm phát triển, nhãn hiệu rau hữu cơ Lương Sơn đã rất thân thuộc với người tiêu dùng Hòa Bình, Hà Nội.

Để việc liên kết với thị trường tiêu thụ sản phẩm được hiệu quả, các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông sản hữu cơ xây dựng quy chế hoạt động và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho từng giai đoạn. Hội Nông dân huyện đã liên kết tổ chức cho thành viên các nhóm nông dân được đào tạo, tập huấn phương pháp sản xuất, cùng nhau học hỏi tìm kiếm thông tin về kỹ thuật nuôi trồng cây, con đặc sản có giá trị kinh tế cao, thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm giúp hội viên nông dân có cơ sở lựa chọn ứng dụng vào thực tế sản xuất. Hội đã khâu nối, tổ chức, hướng dẫn, rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng, coi trọng việc đào tạo nghề, dạy nghề, tư vấn cho nông dân, cho chủ hộ để có đủ trình độ tiếp thu những kiến thức, khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Việc kết nối thị trường đã góp phần đưa tổng diện tích sản xuất rau quả hữu cơ Lương Sơn lên được hơn 22ha, trong đó diện tích sản xuất rau hữu cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế là khoảng 12ha, sản lượng hơn 200 tấn rau quả mỗi năm, phần lớn được xuất bán cho các cửa hàng, siêu thị ở Hà Nội, doanh thu đạt 3,4 tỷ đồng/năm và Lương Sơn trở thành địa phương có diện tích hữu cơ lớn nhất tỉnh Hòa Bình.

Có thể khẳng định việc kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân đã được Hội Nông dân huyện Lương Sơn triển khai có hiệu quả giúp định hướng cho người nông dân sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, tạo đầu ra nông sản sạch, tăng giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, nông dân phấn khởi đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần đưa nông nghiệp huyện Lương Sơn ngày càng phát triển.

PHÙNG THỊ LAN

Chủ tịch HND huyện Lương Sơn

 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân