Hội Nông dân Huyện/Thành phố

Ngày 02/11/2018, Hội Nông dân xã Đông Lai phối hợp với Hội Nông dân huyện Tân Lạc tổ chức lễ bàn giao nhà Mái ấm nông dân cho gia đình hội viên Bùi Văn Lâm, xóm Bái Trang 2, cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của anh em, họ hàng, làng xóm ủng hộ về ngày công, nguyên vật liệu, gia đình đã hoàn thiện căn nhà có giá trị là 86.000.000đ; với tổng diện tích xây dựng 30m2. Trong đó, Hội Nông dân huyện hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ vận động đóng góp của hội viên nông dân trong toàn huyện.

BÙI VĂN TUÂN

Chủ tịch HND xã Đông Lai 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân