Hội Nông dân Huyện/Thành phố

Vừa qua, chi Hội Nông dân thôn Tre Thị, xã Trung Bì phối hợp với chính quyền thôn huy động hơn 600 ngày công lao động san lấp, đào đắp làm đường giao thông nông thôn nội đồng. Qua tuyên truyền vận động đã có 46 hộ tham gia hiến đất, với gần 4.000m2, đã hoàn thành tuyến giao thông nội đồng với tổng chiều dài 836m. Đường giao thông nội đồng hoàn thành theo quy hoạch tạo điều kiện thuận tiện cho các phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp và vận chuyển nông sản của nông dân.

BÙI QUYẾN DỊNH

Chủ tịch HND xã Trung Bì

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân