Hội Nông dân Huyện/Thành phố

Vừa qua, Hội Nông dân xã Lạc Sỹ phối hợp với Ban Quản lý chương trình phát triển vùng Yên Thủy đã hỗ trợ 5.120 con gà giống và hơn 2.000m lưới cho 27 thành viên, 9 nhóm tiết kiệm và tín dụng trong xã tham gia thực hiện xây dựng mô hình vườn rau dinh dưỡng. Các thành viên nhóm thường xuyên đóng góp quỹ hàng tháng và sinh hoạt. Nhóm đã xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động để tiếp tục nhân rộng và phát triển.

BÙI VĂN BÊ

Chủ tịch  HND xã Lạc Sỹ

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân