Hội Nông dân Huyện/Thành phố

 

Ngày 20/9/2018, tại Nhà văn hoá xóm, chi Hội Nông dân xóm Khánh Ninh, xã Yên Lạc tổ chức ra mắt tổ hợp tác Sơ chế biến nông sản. Các thành viên đã tiến hành thông qua hợp đồng hợp tác và thảo luận đưa ra các ý kiến, giải pháp quy chế hoạt động để tổ hợp tác đi vào hoạt động có hiệu quả. Các thành viên rất phấn khởi và hy vọng tổ hợp tác ngày càng phát triển và vững mạnh, giúp người nông dân ổn định sản xuất và tăng thu nhập.

NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG

Chủ tịch HDN xã Yên Lạc

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân