Hội Nông dân Huyện/Thành phố

Ngày 24/8/2018, Hội Nông dân xã Bình Cảng phối hợp với tổ chức Tầm nhìn thế giới tổ chức buổi truyền thông “Vệ sinh tổng thể dựa vào cộng đồng”.

Có 4 nội dung của buổi truyền thông đã tuyên truyền phổ biến đến hội viên nông dân và người dân về vệ sinh tổng thể của một hộ gia đình đó là: Nâng cao nhận thức vệ môi trường xung quanh nhà ở, dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, không nuôi nhốt gia súc trong gầm nhà sàn, không xả nước thải, rác thải ra đường và xung quanh. Thông qua chương trình truyền thông có sự tham gia của cộng đồng đã tạo ra cơ hội để hội viên nông dân được giao lưu, học hỏi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc vệ sinh tổng thể hộ gia đình, làm cho môi trường sống của nông thôn, mỗi hộ gia đình được tốt hơn, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

BÙI VĂN CHÍNH

Chủ tịch HND xã Bình Cảng

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân