Hội Nông dân Huyện/Thành phố

Từ ngày 16 - 19/7/2018, Hội Nông dân huyện Đà Bắc phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2018 cho 95 học viên cán bộ hội là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chi Hội trưởng Hội Nông dân các xã, thị trấn sau đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở.

Kết quả có trên 90% đạt chứng chỉ khá, giỏi, qua quá trình tham gia lớp học đã giúp cho các học viên hiểu rõ hơn về hoạt động công tác Hội, được trao đổi giao lưu học hỏi những kinh nghiệm, cách làm hay, giúp nâng cao nhận thức và tích cực củng cổ xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh.

TRẦN KIỀU OANH

Chủ tịch HND huyện Đà Bắc

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân