Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với 1.031 hội viên nông dân đang tham gia sinh hoạt tại 7 chi và 19 tổ Hội, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân xã Nam Thượng ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, số hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng; phần lớn hộ nông dân có nhà xây mái bê tông kiên cố; tiện nghi sinh hoạt đầy đủ… Đời sống văn hoá, điều kiện chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Có được kết quả trên là nhờ sự đóng góp của tổ chức Hội Nông dân trong phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và thực hiện tốt chỉ tiêu thi đua của địa phương.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Nam Thượng luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, thông qua nhiệm vụ đi cơ sở, giao ban, phản ảnh, báo cáo định kỳ, kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng những vấn đề liên quan đến hoạt động tổ chức Hội. Hội Nông dân xã xác định để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trước hết phải nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi Hội trưởng trong việc xây dựng chi Hội”. Để nâng cao hoạt động Ban Chấp hành, vai trò, trách nhiệm chi Hội trưởng Hội Nông dân xã đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội giỏi về nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân; nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân. Vì vậy, Hội Nông dân xã đã cử các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, chi Hội trưởng, chi Hội phó tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội do Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện tổ chức. Các đồng chí cán bộ Hội sau khi được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội đều trở thành những hạt nhân quan trọng, tấm gương tiêu biểu trong hoạt động của Hội ở cơ sở.

Ban Chấp hành luôn quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát giúp cho việc đánh giá, thúc đẩy và kịp thời chỉ đạo các nhiệm vụ công tác Hội; Công tác kết nạp và nâng cao chất lượng hội viên. Quan điểm là coi trọng chất lượng, hội viên khi tham gia vào tổ chức Hội phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm với Hội, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội, tránh tình trạng kết nạp hội viên theo kiểu “đánh trống ghi tên”. Tính đến năm 2017, tỷ lệ hội viên đạt 80% so với tổng số hộ nông dân. Để tập hợp, thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ về Hội, nhận thức đúng, đầy đủ vị trí, vai trò của Hội Nông dân. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, trung bình mỗi năm đã tập hợp, thu hút 20 nông dân vào tổ chức Hội.  Phương thức hoạt động của Hội đã thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân; tăng cường các hình thức tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh như: vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề… Cụ thể, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện nhận ủy thác với tổng dư nợ trên 3 tỷ đồng, cho 190 tổ viên của 4 tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập 9 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng, cho 376 tổ viên. Hội đã quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trên 300 triệu đồng cho 23 hộ vay để chăn nuôi lợn phát triển sản xuất - kinh doanh. Từ việc sinh hoạt các tổ vay vốn, các nhóm hộ có cùng sở thích, tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT... đã tạo điều kiện cho các chi Hội lồng ghép với sinh hoạt Hội nhằm chuyển tải đến hội viên nông dân các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương thường xuyên và kịp thời hơn. Ngoài nguồn vốn vay các chi Hội đã tích cực vận động, tuyên truyền hội viên đóng góp xây dựng quỹ hoạt động ở chi Hội với số quỹ bình quân gần 100.000 đồng/hội viên, đạt 120% mức chỉ tiêu Đại hội Hội Nông dân xã khóa VIII đề ra.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững được cán bộ, hội viên nông dân rất hưởng ứng tham gia, mỗi năm có trên 600 hộ hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Đến nay, toàn xã có gần 550 lượt hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Điển hình tiêu biểu là các hộ ông Bùi Văn Nghĩa, bà Quách Thị Hè, ông Bùi Văn Quy, ông Bùi Văn Quyết, ông Dương Văn Lanh với mô hình trồng trọt, chăn nuôi đã tạo việc làm thường xuyên cho 4-5 lao động. Thu nhập trừ chi phí mỗi năm còn thu về 45 - 50 triệu đồng/khẩu. Để hội viên tiếp cận với khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức các lớp kỹ thuật trồng bí đao xanh NOVA209 cho hơn 500 hội viên, nông dân trong xã.

Trong phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nông dân tích cực đóng góp ngày công, hiến đất, làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, cải tạo cầu cống, xây dựng nhà văn hóa... Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đã có 235 hội viên hiến 7.200m² đất, trị giá trên 4 tỷ đồng; có 42 hội viên tự dỡ công trình phụ, tường xây trị giá trên 300 triệu đồng; chặt hơn 200 cây ăn quả lâu năm (trị giá khoảng 500 triệu đồng) để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới.

 Hội Nông dân xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể vận động hội viên nông dân hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trong các dịp lễ, tết; vận động hội viên đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, đóng góp xây dựng các loại quỹ như quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm nông dân... để hỗ trợ giúp đỡ cho hội viên Hội Nông dân còn gặp khó khăn.

Hằng năm, Hội Nông dân xã tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng các chi Hội một cách nghiêm túc, khách quan, dân chủ theo đúng quy định của Điều lệ Hội. 100% chi Hội đều xếp loại vững mạnh. Cùng với công tác đánh giá, phân loại chất lượng chi Hội, Hội Nông dân xã làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế cao...

Hòa chung trong không khí cùng toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; cán bộ, hội viên nông dân xã Nam Thượng phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện, tổ chức các hành động cụ thể đem lại lợi ích thiết thực cho cán bộ, hội viên nông dân, từ đó nông dân ngày càng găn bó với tổ chức Hội.

NGUYỄN HOÀNG LONG

                                                                                                         HND huyện Kim Bôi

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

1875943
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
217
196
413
128426
3409
6604
1875943

Your IP: 3.85.10.62
2019-06-17 16:30
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction