CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

   Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đều xuất hiện ở thị trấn Mãn Đức, mà người bị ảnh hưởng trực tiếp chính là nông dân, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, tiêu thụ chậm, giá đầu vào cao, đầu ra thấp đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Nhưng dưới sự chung sức, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nông dân cơ bản vượt qua được mọi khó khăn để ổn định cuộc sống. Thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, Hội Nông dân thị trấn Mãn Đức cùng với các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác cho vay với các kênh ngân hàng giúp hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất.

   Thực hiện nội dung Liên tịch đã ký kết giữa Hội Nông dân huyện Tân Lạc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Lạc, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Là một đơn vị mới sáp nhập đơn vị hành chính mới theo Nghị quyết 830 của UBTVQH, Hội Nông dân thị trấn Mãn Đức luôn bám sát nội dung ủy thác thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng đối với các đối tượng cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt tuyên truyền về các chính sách tín dụng ưu đãi đến hội viên nông dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt của các chi Hội.

Uỷ thác Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện, Hội Nông dân thị trấn Mãn Đức đang quản lý 14 tổ, cho 300 hộ vay, dư nợ 11,3 tỷ đồng. Hội chú trọng công tác tuyên truyền thực hiện theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về “chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”. Với nguồn vốn này Hội đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp hướng dẫn các hộ vay xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và giải ngân các nguồn vốn kịp thời, đáp ứng được nhu cầu vay vốn cho nông dân. Hội Nông dân thị trấn thường xuyên nắm địa bàn, nắm chắc tình hình của các hộ gia đình nông dân để đôn đốc trả lãi, trả gốc, có phương án hỗ trợ, giải quyết đối với những hộ nợ quá hạn, chây ỳ.

   Với Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Nông dân đang quản lý 11 tổ, dư nợ trên 13 tỷ đồng, Hội thường xuyên tuyên truyền về các chủ trương, chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng khác. Hội Nông dân thị trấn Mãn Đức luôn bám sát nội dung uỷ thác, nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn trực thuộc Hội quản lý thực hiện đúng các công đoạn uỷ thác, thường xuyên kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn, tham gia đầy đủ các phiên giao dịch, vận động hộ vay vốn tích cực tham gia tiền gửi tiết kiệm. Hội thường xuyên đôn đốc các tổ trưởng tổ TK&VV thực hiện tốt việc thu lãi và huy động tiết kiệm đạt kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát các nguồn vốn vay sau giải ngân và định kỳ theo kế hoạch. Qua kiểm tra cho thấy, việc sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, không có nợ xấu, nợ quá hạn, kiểm tra thường xuyên nhằm sớm phát hiện những sai phạm, cũng như những khó khăn còn vướng mắc để cùng nhau xử lý kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, giúp hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Điển hình trong vay vốn ngân hàng như hộ anh Trần Văn Pháo, khu Tân Phong với mô hình trồng trọt, chăn nuôi; anh Bùi Văn Thực, khu Mường Khang với mô hình chăn nuôi dê, kinh doanh thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát; hộ anh Hà Văn Bi, khu Văn Đai mô hình chăn nuôi trâu, trồng trọt cho thu nhập từ 150 triệu đồng đến gần 400 triệu đồng/năm.

   Thông qua các hoạt động tín dụng đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên nông dân tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp. Qua đó, tỷ lệ hội viên vào tổ chức Hội ngày càng cao. Hội Nông dân chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong việc hỗ trợ nguồn vốn, để nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu bền vững.

BÙI THỊ HIỆP

PCT HND TT Mãn Đức - Tân Lạc

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542945
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
116
1002
3452
792551
3863
5768
2542945

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 13:59
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction