MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022!

   Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn luôn xác định công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. 

   Để công tác phát triển hội viên, củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đạt chỉ tiêu, chất lượng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội Nông dân xã Quý Hòa xây dựng và giao cho các chi Hội thực hiện chỉ tiêu kết nạp hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Nửa đầu nhiệm kỳ, kết nạp mới 50 hội viên, đạt 125% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, nâng tổng số 1.034 hội viên, đạt 90% so với hộ nông nghiệp; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội đạt trên 90%. Công tác xây dựng quỹ Hội được Hội Nông dân xã và các chi Hội quan tâm, bằng nhiều hình thức phát triển, đến nay, tổng số quỹ Hội trong toàn xã là trên 372 triệu đồng, các chi Hội đều có quỹ, trong đó, có 03 chi Hội Nông dân có quỹ trên 50 triệu đồng, đặc biệt chi Hội Khả có quỹ hội trên 70 triệu đồng, Thung 2 quỹ Hội trên 100 triệu đồng, bình quân quỹ Hội cả xã đạt 360.000 đồng/hội viên. Việc xây dựng quỹ Hội chủ yếu là các hội viên nông dân đóng góp, các chi Hội cho vay với lãi suất ưu đãi để hội viên phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng cây có giá trị kinh tế cao, ngoài ra các chi Hội gây quỹ bằng hình thức đảm nhận quản lý các công trình của xóm để nhận ngày công, phí.

qi

Bế giảng lớp đào tạo nghề trồng rau an toàn tại xóm Thung, xã Quý Hòa

   Ngoài ra, Hội Nông dân xã thường xuyên kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hội viên trực tiếp phản ánh và có hướng lãnh, chỉ đạo và tuyên truyền, giải quyết kịp thời. Cùng với đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các chi Hội, tổ chức cho hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa gắn với quy ước thôn văn hóa của địa phương và hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hằng năm, có 100% gia đình hội viên tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và tỷ lệ hộ gia đình nông dân đạt gia đình văn hóa 85 - 90%.Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chi Hội đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn nhiệm vụ công tác Hội; tổ chức các đợt sinh hoạt theo chuyên đề tại chi Hội với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về công tác Hội, tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Dân số, Luật Bảo hiểm, công tác vệ sinh môi trường chống rác thải nhựa trên địa bàn và bảo vệ môi trường; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, phòng - chống ma túy, HIV/AIDS, Covid-19,... cho hội viên. Thông qua các chuyên đề gắn với sinh hoạt Hội đã thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội.

   Để có được kết quả trên, Hội Nông dân xã Quý Hòa đã gắn việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh với đẩy mạnh các phong trào thi đua ở chi Hội, từ đó thu hút hàng trăm hộ nông dân tham gia. Nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân, Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các ban, ngành đã triển khai tư vấn, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, mở rộng thương mại dịch vụ, ngành nghề tạo việc làm cho hội viên nông dân tăng thu nhập. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân liên kết thành các mô hình tổ hợp tác liên kết ngành nghề, tổ hội ngành nghề để nông dân hỗ trợ nhau trong sản xuất.

   Để tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, thời gian tới Hội Nông dân xã Quý Hòa thường xuyên quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, chi, tổ Hội. Tích cực tham mưu với cấp ủy tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn”; xây dựng đội ngũ cán bộ chi Hội, tổ Hội đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở các chi Hội gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

BÙI THÁI NGUYÊN

Chủ tịch HND xã Quý Hòa, Lạc Sơn


.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2517196
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
33
187
393
769796
5057
6192
2517196

Your IP: 52.203.18.65
2022-01-25 02:28
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction