Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

       Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá công sở đã thực sự đi vào cuộc sống.
       Hội Nông dân huyện có 115 chi Hội, 234 tổ Hội với 12.240 hội viên. Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp Hội Nông dân huyện Yên Thủy đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 và Kết luận số 82-KL/TU, ngày 11/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU; đồng thời, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị đến cán bộ công chức cơ quan, cơ sở Hội và hội viên. Ngoài ra, hằng năm Hội phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện, thường xuyên đưa các tin bài các gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan chương trình kế hoạch công tác cụ thể tuyên truyền cho đông đảo hội viên, luôn đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các nội quy, quy định, quy chế về sử dụng thời giờ làm việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nói đi đôi với làm, chủ động, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc có nguyên tắc, khắc phục tình trạng lạm dụng chức vụ, quyền hạn, khi giải quyết công việc, chống các biểu hiện tiêu cực, tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, xử lý các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vụ lợi cá nhân trong các hoạt động công vụ. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương lao động của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành giờ làm việc, nội quy, quy định, quy chế, kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị từng bước được nâng lên. Tác phong lề lối làm việc được cải thiện; thái độ, hành vi giao tiếp với công dân được chuẩn mực hơn; Đặc biệt, giảm hẳn tình trạng cán bộ công chức, viên chức uống rượu bia trước và trong giờ hành chính, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, trong các hội nghị… so với thời điểm chưa có Chỉ thị số 29-CT/TU việc sử dụng rượu bia cơ bản đã giảm đáng kể. Tiến độ giải quyết công việc nhanh và bảo đảm quy trình; hạn chế tối đa tình trạng sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng, tình trạng đi muộn, về sớm, chơi game trong giờ làm việc, thể hiện đạo đức, lối sống của người cán bộ, công chức, viên chức... Hội đã phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện không hút thuốc lá nơi công cộng, công sở, cũng như không tổ chức tiệc cưới, dự tiệc cưới trong giờ hành chính, làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc theo quy định của nhà nước.
       Thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội quản lý, hướng dẫn và tổ chức hoạt động lễ hội truyền thống hằng năm đảm bảo đúng nghi lễ, hình thức phù hợp, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, các hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ, phát huy được các giá trị văn hoá truyền thống.
       Chỉ thị 29-CT/TU đã thực sự đi vào cuộc sống, các cấp Hội đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quản lý công chức, viên chức và hội viên nông dân. Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, các chỉ thị của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức đã có chuyển biến khá rõ nét. Tuy nhiên, để duy trì những kết quả đã đạt được đòi hỏi các cấp uỷ Đảng và người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và hội viên nông dân. Nêu cao tinh thần gương mẫu, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và kiên quyết xử lý nếu phát hiện những trường hợp vi phạm.

                                                                                    BÙI THỊ NGA

                                                                                Chủ tịch HND huyện Yên Thủy

       Năm 2020, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.Hội Nông dân thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp một cách thiết thực, hiệu quả. 
TPHB
 
 

Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã xác định trọng tâm là xây dựng các phong trào nông dân không ngừng lớn mạnh và đạt được kết quả cao, có tính tuyên truyền và nhân ra diện rộng. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2020 các phong trào thi đua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó phải kể đến phong trào “nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia đóng góp công sức, tiền của, đất đai của hội viên nông dân và nhân dân, thành phố Hòa Bình đã đạt chuẩn nông thôn mới và có 02 đơn vị xã Yên Mông và phường Dân Chủ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp 862 ngày công lao động, hiến 1.120m2 đất, đào đắp trên 4.600m3 đất đá, xây dựng 750m đường điện thắp sáng, sửa chữa và xây mới hơn 3,5km đường giao thông nông thôn; nạo vét, tu sửa 9,2km kênh mương nội đồng, phát quang tầm nhìn hai bên đường 9,2 km, sửa chữa nâng cấp 8 công trình công cộng khác; xây dựng 02 mô hình điểm khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và vườn mẫu; xây dựng được 06 mô hình chi hội tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, thực hiện chương trình chống rác thải nhựa với 100% gia đình hội viên tham gia giảm thải sử dụng túi nilon. Duy trì phong trào ngày thứ 7 xanh, ngày chủ nhật sạch tại 100% khu dân cư khơi thông cống rãnh đường làng, ngõ xóm, đồng thời không tham gia lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cơi nới mái che, mái vẩy làm mất mỹ quan đô thị.

Song song với đó, Hội Nông dân thành phố triển khai phong trào trồng “Hàng cây Nông dân” tới 18/18 Hội cơ sở, phát động phong trào trồng “Hàng cây Nông dân” chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) trồng hàng cây các loại như: bằng lăng, cau vua, sấu… và gắn biển của Hội; đồng thời, tiếp tục phát động đợt 2 chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020).

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng được phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng, nhiều mô hình sản xuất có quy mô lớn, số lượng và chất lượng hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, có tem truy xuất nguồn gốc, sản phẩm đã dần đáp ứng được nhu cầu của thị trường, nhiều mô hình phát triển kinh tế của hội viên nông dân có thu nhập cao từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm, điển hình như: bà Nguyễn Thị Tâm, hội viên chi Hội tổ 17, phường Tân Thịnh; bà Nguyễn Thị Nga, hội viên chi Hội xóm Vôi, xã Thái Thịnh;bà Lê Thị Huệ, xóm Mời Mít, xã Yên Mông; ông Triệu Văn Quyền, xã Thống Nhất và ông Phùng Sinh Linh phường Thái Bình...; nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là đã giúp đỡ nhau chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ có thu nhập cao từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. Trong quá trình thực hiện Hội Nông dân thành phố đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nêu gương những nhân tố tích cực, điển hình trong phong trào, khen thưởng kịp thời. Đồng thời, vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ các hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng.

Hiệu quả được nâng cao khi Hội kịp thời hỗ trợ hội viên nông dân về giống, vốn và đầu ra cho sản phẩm. Hầu hết hội viên được vay các nguồn vốn để sản xuất kinh doanh thông qua các nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng, Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp; Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp 54,452 tỷ đồng, thông qua 73 tổ vay vốn và tiết kiệm, cho 2.307 hộ vay; chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tín chấp 147 tỷ đồng, thông qua 82 tổ vay vốn, cho 1.671 hộ vay; Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Chi nhánh Hòa Bình giải ngân mới trên 2 tỷ đồng. Ký kết thỏa thuận bao tiêu tiêu thụ sản phẩm cho nông dân với các chuỗi siêu thị trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh để tìm đầu ra cho sản phẩm. Cùng với đó, làm tốt công tác dạy và đào tạo nghề cho hội viên nông dân, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 5 lớp dạy nghề cho 150 hội viên nông dân, đồng thời tổ chức tư vấn, giới thiệu cho 63 nông dân được học nghề có việc làm. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kiến thức khoa học, kỹ thuật cho hàng trăm lượt hội viên tham gia.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hăng hái tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Ban Chấp hành ra nghị quyết vận động mỗi cán bộ, hội viên nông dân quyên góp 4.000 đồng để hỗ trợ xây dựng “Nhà Mái ấm nông dân”, trong 6 tháng đầu năm đã bàn giao 02 “Nhà Mái ấm nông dân” cho 02 hộ hội viên nông dân nghèo và theo kế hoạch tiếp tục khởi công xây dựng 02 nhà trong tháng 8/2020 tại xã Thịnh Minh và xã Hòa Bình.

Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi cho hội viên, nông dân ở các cấp Hội Nông dân thành phố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, là nguồn động viên, khích lệ to lớn để cán bộ, hội viên nông dân hăng hái tham gia xây dựng thành phố Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                             ĐỖ ĐỨC THỊNH
                                                                            Phó Chủ tịch HND TP Hòa Bình
 
 
 
 
 
 

Ngày 01/7/2020, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh mở lớp dạy nghề trồng rau an toàn cho 33 học viên tại xã Phú Thành. Qua lớp học, học viên được tiếp thu các kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại rau mang lại hiệu quả kinh tế để tăng thêm thu nhập, tạo công ăn việc làm và tạo ra các sản phẩm rau sạch phục vụ cho người tiêu dùng trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ và có cơ hội giao thương sản phẩm với các huyện, các tỉnh bạn và cũng là cơ hội mở ra hướng đi mới cho hội viên nông dân.

                                                                                        BÙI THỊ ĐÀO THÚY

                                                                                        HND huyện Lạc Thủy

Ngày 19/6/2020, Hội Nông dân huyện Mai Châu phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức khai giảng lớp dạy nghề trồng rau hữu cơ cho 30 học viên là hội viên nông dân xã Bao La.

Trong quá trình học, các học viên được trang bị kiến thức trồng và chăm sóc các loại rau an toàn theo hướng Vietgap, các quy trình khép kín về trồng rau; kỹ thuật làm đất, bón phân, trồng, chăm sóc quản lý dịch hại, nâng cao chất lượng nông sản… Đây là điều kiện quan trọng để hội viên nông dân áp dụng thực tiễn vào sản xuất, cung cấp rau an toàn, rau sạch cho nhân dân tại địa phương và các vùng lân cận, góp phần tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân.

                                                                        NGUYỄN THỊ HẢI HIỀN

                                                                         HND huyện Mai Châu

Ngày 12/6/2020, Hội Nông dân huyện tổ chức bàn giao “Nhà Mái ấm nông dân” cho hộ gia đình ông Bùi Văn Thiệp, hội viên nông dân Chi Hội xóm Lương Thành, xã Lạc Lương. Với số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng bằng nguồn đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân trong huyện, còn lại do họ hàng, bà con, hội viên nông dân trong xóm đóng góp vật liệu và 50 ngày công, gia đình ông xây dựng được ngôi nhà cấp 4 với diện tích  50m2 với tổng kinh phí là 86 triệu đồng.

Tại buổi bàn giao có sự tham dự của lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện và các ban, ngành, đoàn thể xã và xóm đến chúc mừng và tặng quà cho hộ gia đình. Đây là một hoạt động thiết thực động viên kịp thời cho hộ gia đình, thể hiện sự chung tay góp sức của Hội Nông dân, cán bộ, hội viên nông dân, có ý nghĩa động viên to lớn đối với các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

                                                                                BÙI THỊ VÂN ANH

                                                                                 HND huyện Yên Thủy

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2300612
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
70
290
360
552993
5766
14440
2300612

Your IP: 3.237.94.109
2020-09-21 03:06
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction